Privacyverklaring

Artists of Learning (AOL) is zich ervan bewust dat persoons- en studiegegevens niet zomaar met derden mogen worden gedeeld. Daarom gaan we zorgvuldig om met de informatie die jij met ons deelt. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals beschreven in Autoriteit Persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we je uit welke gegevens we nodig hebben en waar we de gegevens voor gebruiken.

Welke algemene persoonsgegevens hebben we nodig?

 • Voor- en achternaam
 • Adres en andere contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Feedback over AOL
 • Bedrijfsinformatie, zoals gegevens over professionele ontwikkeling medewerkers (alleen voor bedrijven en opleiders)
 • Studievoortgang, zoals studieresultaten en aanwezigheid bij masterclasses (alleen voor studenten van AOL)

Waarvoor gebruiken we gegevens van bedrijven en opleiders?

 • Adequaat advies en begeleiding over online en blended professionaliseringstrajecten
 • Informatieverstrekking van onze diensten en producten
 • Kwaliteitsverbetering van onze diensten en producten

Waarvoor gebruiken we gegevens als je voor ons studieaanbod kiest?

 • Studieadvies
 • Inschrijving studie
 • Verzending van eventueel studiemateriaal
 • Adequate studiebegeleiding door (externe) docenten
 • Informatieverstrekking van diensten en producten van AOL
 • Voorwaarden van accreditatieorganisaties
 • Wettelijke verplichtingen van overheidsinstanties
 • Kwaliteitsverbetering van onze diensten en producten

Verdere algemene toelichting

 • In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners. Bijvoorbeeld voor advies over leeromgevingen, HRD, accreditatie, studiebegeleiding, examinering of incasso. Zij mogen gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van betreffende diensten waarvoor wij hen hebben gevraagd.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt in een, voor zover mogelijk, afgeschermde digitale leer- en werkomgeving.

De online leeromgeving en jouw gegevens

AOL geeft onafhankelijk advies over online en blended leeromgevingen. Deze leeromgevingen zijn bedoeld om een professionaliseringstraject te kunnen volgen. In een dergelijke leeromgeving worden gegevens bijgehouden van het studieproces. Bijvoorbeeld planning, studieresultaten en ingeleverde opdrachten.

Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens

Voor het studieaanbod van AOL geldt dat gegevens van studenten niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard dan waarvoor het is bedoeld is of zolang wettelijk verplicht is.

Gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

De persoonsgegevens in de leeromgeving van AOL kan de student zelf inzien en/of wijzigen. Ook kan de student voorkeuren aangeven in hoeverre medestudenten gegevens mogen zien. Gegevens die in de leeromgeving worden uitgewisseld worden vertrouwelijk behandeld.

Intellectueel eigendom

Het studiemateriaal dat door AOL is ontwikkeld is eigendom van AOL, tenzij anders overeengekomen. Het studiemateriaal mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of anderszins zonder bronvermelding worden verspreid. Studieopdrachten die in de online leeromgeving van AOL worden ingeleverd zijn eigendom van de student en zullen niet zonder zijn/haar toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Klachten

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij gegevens verzamelen, gebruiken of bewaren, stuur dan een mailtje naar bertiene@artistsoflearning.com. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Indien nodig passen we de privacyverklaring aan. We raden je aan om deze verklaring regelmatig door te lezen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 28 juni 2019.