ICT-Leernetwerk

Online leernetwerk voor ict-coordinatoren in het primair onderwijs

Vliegen de tablets en digiborden je om de oren bij jouw op school? Maar weet je niet goed hoe ze ingezet kunnen worden voor interessant en effectief onderwijs? Dan ben je niet de enige ict-coördinator in het primair onderwijs. Ondanks dat er op scholen steeds meer gebruik wordt gemaakt van ict, worden de mogelijkheden die ict het onderwijs te bieden heeft onvoldoende benut.

Vaak gebruiken leraren tablets voor automatiseringsoefeningen en wordt het digibord ingezet voor filmpjes of digitale presentaties om lessen te verrijken. De praktijk wijst uit dat nog weinig gebruik wordt gemaakt van applicaties die bijvoorbeeld samenwerkend leren bevorderen of de leerling helpen online kennis op te doen. Dit komt doordat leraren zich vaak (nog) onvoldoende competent voelen om aan de slag te gaan met ict. Enerzijds is het aanbod van tools, websites, webpaden, tutorials en kennis op het internet overweldigend en is het lastig te beoordelen wat nu echt waarde toevoegt aan het onderwijs. Anderzijds ontbreekt het leraren dikwijls aan digitale didactische kennis. Hoe geef ik les met ict? De vraag is of jij, als ict-coördinator, een oplossing paraat hebt voor de collega’s op je school. Zo niet, dan kun je hulp gaan zoeken bij andere ict-coördinatoren.

Voor het professionaliseren van ict-coördinatoren organiseren overkoepelende schoolbesturen regelmatig studiemiddagen of netwerkbijeenkomsten. Ict-coördinatoren kunnen elkaar hier ontmoeten en ict-problemen bespreken. Deze bijeenkomsten worden meestal als waardevol ervaren maar bieden onvoldoende ondersteuning. Veel ict-coördinatoren geven aan behoefte te hebben aan meer intervisiemomenten en permanente ondersteuning.

Om dergelijke professionaliseringstrajecten te versterken is het waardevol om een online leernetwerk op te starten: Een ict-leernetwerk. De opzet is bij voorkeur non-formeel van aard wat betekent dat op een informele wijze kennis wordt gedeeld en ontwikkeld, maar dat er wel een duidelijke intentie is om met en van elkaar te leren. Hier kun je 24/7 leervragen en adviezen plaatsen, zodat er permanente kennis wordt opgebouwd. Na verloop van tijd heb je dan een contextgebonden online kennisbank die permanente ondersteuning biedt bij het oplossen van ict-vragen op jouw school.

 

Voor ondersteuning bij het ontwerpen en opstarten van een ict-leernetwerk, neem gerust contact met me op.

Bertiene Janssen- van der Zande